Volg ons op Twitter
T. 026 848 42 14

Disclaimer

Als u uw gegevens naar Mediato B.V. stuurt, dan geeft u Mediato B.V. daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van een vacature. Mediato B.V. zal te allen tijde vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan derden met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.

Copyright
De volledige inhoud van deze webpagina's, waaronder alle teksten, grafische elementen, logo's, banners, audioclips en software is eigendom van Mediato B.V. en/of haar licentiegevers. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediato B.V.. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Mediato B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mediato B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De door Mediato B.V. op deze site verstrekte informatie is geen bindend aanbod of advies.

Links
Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Mediato B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Mediato B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.
Gecertificeerd VCU SNA NBBU
aangesloten bij
disclaimer | credits mr mister