Volg ons op Twitter
T. 026 848 42 14


Hoog en Laag 28-02-2012

Mediato zorgt voor banen
28-02-2012 23:29

OOSTERBEEK - Dankzij een klein Oosterbeeks bedrijfje dat sinds 2008 bemiddelaar is in personeel op de landelijke arbeidsmarkt komen veel Spaanse specialisten aan een baan in Nederland. De vraag naar technisch degelijk opgeleid personeel domineert de Nederlandse arbeidsmarkt en het aanbod van dit personeel in Spanje is aanzienlijk. Mediato speelde, samen met hun partner Caminos Verdes, vanuit Madrid in op deze situatie.

In Spanje slaat de crisis hard toe, net als in andere EU landen. Veel hoogopgeleid technisch personeel kan niet aan een baan komen of is ontslagen door faillissementen of bezuinigingen. Nergens in de Europese Unie hebben zoveel mensen geen baan, ruim 5,3 miljoen mensen. De helft van alle jongeren onder de 25 zit werkloos thuis. Een record werkeloosheid van 22,8 procent maakt dat vele werkelozen hun geluk in andere EU-landen beproeven, zoals in Nederland.

Henk van Soest, woonachtig in Spanje, koppelt met zijn bedrijf Caminos Verdes en het bemiddelingsbureau Mediato Spanjaarden aan de Nederlandse vraag op de arbeidsmarkt. Hij zoekt technici als lassers, frezers, monteurs, electriciens en ingenieurs (MTS, MTS+, HTS en universitair) die degelijk opgeleid zijn. Van Soest werkt en woont al twaalf jaar in Spanje en bemerkte niet alleen daar het hiaat in aanbod van en vraag naar personeel, ook in Nederland trekt de arbeidsmarkt scheef.

,,De situatie in Spanje is schrijnend. Goed opgeleid en ervaren technisch personeel komt niet aan de bak. Ze zijn tot veel bereid om maar te kunnen werken. In Nederland liggen hun kansen om te kunnen werken vele malen hoger. Werkgevers hebben behoefte aan technische vakmensen. Waarom niet de kaders en voorwaarden scheppen om hen te bedienen met goed personeel uit Spanje?", aldus Van Soest.

Joris de Kort van Mediato geeft aan met name in te spelen op de groeiende vraag naar hoogwaardig personeel in belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg, de ICT sector maar ook in de machine- en werktuigbouw. Diverse maatregelen zijn aangekondigd. Zo is besloten pensioengerechtigde leeftijd te verhogen, worden er meer opleidingsplaatsen gecreëerd en worden er nieuwe strategieën ontwikkeld om werknemers langer aan ondernemingen te binden. Op termijn heeft deze toenemende krapte, echter een negatieve invloed op de Nederlandse economie.


Voldoende Engels spreken
De Kort: ,,Wij zullen, of we nu willen of niet, voor de invulling van onze hoogwaardige vraag over de grens heen moeten kijken. Het gaat nadrukkelijk niet om het invullen van tijdelijke plaatsen, het gaat bovenal om medewerkers die deel uit maken van de vaste bezetting van een organisatie. Natuurlijk moeten de kandidaten voldoende Engels spreken om in Nederland te kunnen functioneren. Wij bieden hen aanvullend een cursus Nederlands, regelen huisvesting en de overige voorwaarden om in Nederland te kunnen en mogen werken." De selectiecriteria die Mediato en Caminos Verdes hanteren zijn streng, maar leiden zoals reeds bewezen tot grote tevredenheid van zowel werkgever als werknemer.